Privacybeleid Kidzy
 Home    Privacybeleid Kidzy

PRIVACYBELEID KIDZY.NL GELDIG VANAF 1/1/2016

ALGEMEEN

Kidzy.nl is een handelsnaam van Odette Marketing Consultancy (hierna ‘Kidzy’/Wij). Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij doen ons best jouw privacy te beschermen en zullen de regels van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) naleven. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

In dit privacy beleid kun jij lezen hoe Kidzy jouw informatie verzamelt, gebruikt, opslaat en beschermt en hoe jij deze informatie kunt inzien en bepaald gebruik ervan kunt stopzetten.

Informatie die jij op social media plaatst (bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Pinterest) valt onder het privacy beleid van de betreffende partij. Ons privacy beleid geldt daar niet.

Als je niet akkoord bent met ons beleid of onze gebruikersvoorwaarden, dan kun je ervoor kiezen Kidzy niet te gebruiken.

DEFINITIES

Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;;

Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;;

Toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van de Kidzy.nl. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

KIDZY VERZAMELT DE VOLGENDE GEGEVENS

Accountgegevens

Kidzy verzamelt de persoonlijke gegevens die jij bij inloggen verstrekt. Omdat Kidzy gebruikt maakt van Facebook-login zijn dit je Facebook-account gegegevens, te weten je publieke profiel en email (en vriendenlijst alleen als jij daar toestemming voor geeft.) Daarnaast verzamelen wij de door jou vrijwillig geplaatste reviews (content) zoals waarderingen en beschrijving.

 

Analystics / A-B test

Kidzy verzamelt bovendien gegevens via Google Analystics. Deze gegevens geven ons inzicht in verkeersgegevens en het gebruik van onze dienst. Aan het einde van je sessie worden deze gegevens geanonimiseerd en geaggregeerd, tenzij je ons specifiek toestemming hebt gegeven deze gegevens te gebruiken (zoals locatiegegevens; toestemming kun je weer uitschakelen via instellingen). In de nabije toekomst kan gebruikt worden gemaakt van een a-b testing tool.

 

HOE GEBRUIKEN WIJ JE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens

Jouw persoonlijke gegevens (e-mailadres, en profiel informatie) gebruiken we alleen voor:

 1. A) versleutelde inlog zodat je niet telkens opnieuw hoeft in te loggen;
 2. B) Om met je te kunnen communiceren indien nodig (o.a. service-relateerde e-mails – zoals account verificatie, updates, notificatie in geval van wijzigingen of technische zaken en/of om veiligheidsredenen – nieuwsbrieven e.d.);
 3. C) Voor marketingdoeleinden van Kidzy, maar alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Demografische-, locatie en andere gegevens.

 1. A) om onze service te verbeteren
 2. B) Jouw gebruik van Kidzy te analyseren
 3. C) Je TIPS en aanbiedingen te kunnen doen op basis van je locatie
 4. D) Eventuele technische problemen op te sporen.
 5. E) Te testen en monitoren (zoals het totaal aantal gebruikers, demografische patronen, e.d.)
 6. F) Voor commerciële doeleinden van Kidzy

Hoe gaat Kidzy.nl om met e-mailadressen voor de nieuwsbrief?

Wanneer je op de hoogte wilt blijven van TIPS en/of aanbiedingen, dan kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Indien je je wilt uit te schrijven voor de nieuwsbrief, kun je dit doen door te klikken in de nieuwsbrief op de tekst “Afmelden nieuwsbrief”, dan wordt je automatisch uitgeschreven. Ook kunt jezelf ook afmelden door een verzoek te sturen naar de info@Kidzy.nl, dan schrijven wij je handmatig uit. Het afzenderadres voor onze nieuwsbrief is nieuwsbrief@Kidzy.nl Je kunt deze toevoegen aan je adresboek voor een goed ontvangst van onze nieuwsbrief.

DELEN VAN JOUW INFORMATIE

Delen door jou

Op een aantal momenten deel jij gegevens met Kidzy, te weten:

 • tijdens het inlog/registratieproces
 • als je reviews en waarderingen plaats bij een uitje
 • als je onze social media buttons gebruikt om via Kidzy berichten te plaatsen op Twitter, Facebook of andere social media instellingen.

De volgende gegevens zijn zichtbaar voor alle gebruikers:

 • je naam (die je zelf kiest)
 • je reviews die je plaatst
 • je waarderingen die daarbij horen
 • alles wat je via twitter, facebook, pinterest, google+ deelt (niet anoniem)
 • Delen door Kidzy

Wij zullen jouw persoonlijke informatie nooit aan een derde verkopen, verhuren of op een andere manier met een derde delen voor commerciële doeleinden.

We mogen en zullen de informatie wel delen:

 1. A) in een geval van wijziging van zeggenschap (door bijvoorbeeld een overname, fusie, faillissement, ontbinding of liquidatie). Jouw gegevens kunnen dan onderdeel zijn van de zkane die verkocht of overdragen worden. De koper of ontvanger zal verplicht zijn dit privacybeleid na te leven.
 2. B) Kidzy behoudt zich het recht voor geagregeerde gebruikersgevens in de toekomst wel met derden te delen.

OPSLAAN EN BEVEILING VAN JOUW GEGEVENS

We gebruiken toepasselijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om al jouw persoonlijke- en gebruikersgegevens te beschermen. Informatie die wij verzamelen en die jij ons verstrekt zal worden bewaard in onze systemen, gehost door Rackspace. Hoewel Rackspace gevestigd is in de V.S., stelt zij ons ruimte in een Europees datacentrum ter beschikking.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEEN

Wij gebruiken cookies. Een cookie is een klein tekstdocument dat ons in staat stelt onderscheid te maken tussen gebruikers en informatie te verzamelen om de functionaliteit van Kidzy te ondersteunen. Door het gebruik van Kidzy.nl ga je akkoord met het feit dat we cookie plaatsen.

Sommige cookies zijn onmisbaar om onze dienst te laten werken of een aanvaardbaar beschermingsniveau te bieden, andere cookies helpen ons om onze dienst te verbeteren (‘functionele cookies’). We gebruiken ook een aantal niet-essentiële cookies om anoniem bezoekers te volgen en de gebruikerservaring te verbeteren (‘cookies van derden’).

De functionele cookies die wij plaatsen, zijn:

digitaal ondertekende cookies als een standaard om jouw gebruikssessie op te slaan. Deze cookies helpen ons de kans te minimaliseren dat iemand zonder jouw toestemming gebruik maakt van jouw account.

sessie cookies om te controleren of jouw browser het gebruik van cookies toestaat, bij te houden welk verzoek bij welke sessie/gebruiker hoort en om het begin en het einde van een sessie te bepalen.

Duur: deze cookies vervallen aan het einde van de sessie.

Daarnaast maken we gebruik van versleutelde inloggegevens, zodat je niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen, en slaan we gebruiksvoorkeuren op – zoals het wel/niet toestaan je locatiegegevens te gebruiken.

Duur: deze cookies vervallen zodra je je account bij ons verwijdert.

Cookies van derden: Onze website en App bevatten tools en apps die zijn gekoppeld aan derden, te weten Google Analytics, Facebook en Twitter. Deze derden kunnen hun eigen cookies op jouw computer of mobiele apparaat plaatsen.

Wat betreft Twitter en Facebook kun je besluiten de buttons niet te gebruiken. In dat geval worden er ook geen cookies geplaatst. Als je ze wel gebruikt, geldt hun privacy beleid. Wij hebben daar verder geen invloed op.

Met Google Analytics hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten. Om jouw gegevens verder te beschermen hebben wij gekozen voor het maskeren van het laatste octet van je IP-adres, hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Alle drie de partijen – Google Analytics, Facebook en Twitter – hebben toegezegd dat zij zich zullen houden aan de zogenaamde Safe Harbor Privacy Principles en hebben zich verbonden aan het Safe Harbor programma van het Amerikaanse ministerie van Handel.

HET BEHEER VAN COOKIES

Je hebt het recht cookies te weigeren of te verwijderen.

Als je meer wilt lezen over cookies en het wijzigen van instellingen van je browser of je mobiele apparaat, verwijzen we je graag naar www.allaboutcookies.org en http://www.civicuk.com/cookie-law/browsersettings.

Als je hebt ingelogd met je Facebook-account, kun je via de instellingen aangeven welke gegevens je wilt delen. Je kunt hier ook aangeven of je je vriendenlijst met Kidzy wilt delen, waarmee je vrienden zien dat jij Kidzy gebruikt en leuk vindt, en of je Kidzy toestaat namens jou berichten op Facebook te plaatsen.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY BELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op ieder moment te wijzigen, als wij dit nodig achten. Wijzigingen kunnen per mail worden doorgegeven of in beeld verschijnen tijdens de eerst volgende keer dat je Kidzy weer gebruikt. Mogelijk wordt je gevraagd ze te accepteren voordat je verder kunt gaan.

CONTACTGEGEVENS

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy beleid, aarzel dan niet om contact op te nemen door een e-mail te sturen naar info@Kidzy.nl. We helpen je graag!